Zápisnice

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina dňa 29.5. 2023 v zasadačke MsÚ v Žiline.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina 8. 2. 2023 v Dennom centre Bytčica

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 4. 10. 2022 v Dennom centre Bytčica.

Zápisnica  a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina dňa 9.3.2022 v Dennom centre Bytčica

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žiliny 21. 6. 2021

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina zo dňa 2. 7. 2020 v Dennom centre Bytčica

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 9.12.2019 v Dennom centre Bytčica.

Zápisnica z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina dňa 4. 10. 2019 Primátorský deň.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 6.8.2019

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS 16.05.2019

Zápisnica a uznesenie z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina na Radnici mesta dňa 6,2,2019 na Radnici mesta.

                Príloha: Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina na rok 2019,

Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 15,1,2019,

Zápisnica a uznesenie z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina, pri príležitosti Primátorského dňa 5.10.2018 na radnici mesta Žilina.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 4.9.2018

Zápisnica a uznesenie Rady seniorov mesta Žilina zo dňa 20.04.2018

Zápisnica a uznesenie Rady seniorov mesta Žilina zo dňa 08.01.2018

Zápisnica z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina – Primátorský deň 6.10.2017

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina konaného dňa 5. 9. 2017 na Mestskom úrade v Žiline

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 20.6.2017.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia pracovného predsedníctva RS mesta Žilina zo dňa 27.3.2017 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 6.02.2017.

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina, 13.01.2017

Zapisnica z verejného zasadnutia RS mesta žilina zo dňa 07.10.2016

Zápisnica a uznesenie z RS zo dňa 08.09.2016

Zápisnica a uznesenie z RS zo dňa 13.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia RS zo dňa  29.1.2016

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva RS zo dňa 12.11.2015

Zápisnica z verejného zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 2. 10. 2015

Zápisnica a uznesenie z RS dňa 4.9.2015

Zápisnica a uznesenie z RS 9.6.2015 

Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 22.4.2015

Zápisnica z pracovného stretnutia 17. 3. 2015

Zápisnica a uznesenie z RS zo dňa 6.2.2015