II. ročník – Športový viacboj seniorov v Dennom centre Bytčica

Zúčastnilo sa 136 športovcov z toho 30 – trojčlenných družstiev, ostatní súťažili ako jednotlivci. Ďakujeme p. Kataríne Praženicovej a p. Miriam Číkovej z odboru social. a byt. mesta Žilina za slávnostné otvorenie II. ročníka ŠVS. Ďakujeme študentom Spojenej… viac »

Prehľad najdôležitejších aktivít pre cieľovú skupinu

Prehľad najdôležitejších aktivít pre cieľovú skupinu: FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre FO ŤZP, ktoré mesto Žilina realizovalo (v rámci finančných, priestorových a personálnych možností) za obdobie 2015 – 2018:  Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osoby ŤZP,… viac »

Rada seniorov

Po vzore zriadenia Mládežníckeho parlamentu mesta Žilina, primátor Ing. Igor Choma, ihneď po svojom zvolení do druhého funkčného obdobia navrhol zriadiť svoj poradný orgán Radu seniorov mesta Žilina. Členovia Rady seniorov sú organizovaní v rôznych občianskych združeniach. Nemôžu… viac »