Rada seniorov

Po vzore zriadenia Mládežníckeho parlamentu mesta Žilina, primátor Ing. Igor Choma, ihneď po svojom zvolení do druhého funkčného obdobia navrhol zriadiť svoj poradný orgán Radu seniorov mesta Žilina.

Členovia Rady seniorov sú organizovaní v rôznych občianskych združeniach. Nemôžu však riešiť otázky prislúchajúce samospráve mesta. Vedenie mesta má záujem o prepojenie medzi generačnej spolupráce a skvalitnenie života občanov.

Využite ponúknutú možnosť svojou dobrovoľníckou aktivitou a podnetmi pomôcť zlepšovať život seniorov v meste Žilina.

Chcete niečo zlepšiť v živote seniorov a neviete ako to riešiť – napíšte nám do Rady seniorov.

Zloženie Rady seniorov mesta Žilina nájdete v zápisnici zo dňa 6.2.2015.
Doplnenie do Rady seniorov mesta Žilina je možné podľa zverejneného Štatútu.
Pomôžme si navzájom.