Verejné zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina

v Dennom centre Bytčica spojené s prednáškou z ÚPSVaR na tému -týranie detí-6. 8. 2019

II. ročník – Športový viacboj seniorov v Dennom centre Bytčica

Zúčastnilo sa 136 športovcov z toho 30 – trojčlenných družstiev, ostatní súťažili ako jednotlivci. Ďakujeme p. Kataríne Praženicovej a p. Miriam Číkovej z odboru social. a byt. mesta Žilina za slávnostné otvorenie II. ročníka ŠVS. Ďakujeme študentom Spojenej… viac »

Prehľad najdôležitejších aktivít pre cieľovú skupinu

Prehľad najdôležitejších aktivít pre cieľovú skupinu: FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre FO ŤZP, ktoré mesto Žilina realizovalo (v rámci finančných, priestorových a personálnych možností) za obdobie 2015 – 2018:  Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osoby ŤZP,… viac »