Kontakt

Zoznam kontaktov predsedníctva Rady seniorov
mesta Žilina
P.č.       Meno a priezvisko e mail č.telefónu
1. Mária Žideková zidekovo@gmail.com 0903502336
2. Mgr.Július Buchel julo41@centrum.sk 0905137058
3. Judr. Gabriela

Hamalová

ghkukuku2@gmail.com 0907824394
4. Mária Antalová mariata1@azet.sk 0903844005
5. Iveta Fedorčíková ivetafedorcik@gmail.com 0905521865
6. Ing. Jana Comorková jcomorkova@gmail.com 0948299188
7. Anna Frličková frlickova.hanka@gmail.com 0902805507
8. Ing. Milan Hudec hudmilan@gmail.com 0948956878
9. Mária Chomisteková chomis.m2@gmail.com 0903181280
10. Alena Kuniaková alenakuniakova@hotmail.com 0904130759
11. Libuša Mišová l.misova@gmail.com 0417233985
12. Adela Ďurčíková tonodur@azet.sk 0905274781
13. PhDr. Viera Grenčíková PhD gea.vera51@gmail.com 0905255655
14. Mária Tamášiová maria.tamasiova@mail.t-com.sk 0903637747
15. Vladimír Lukšú uskulvl@yahoo.com 0944283638

Napíšte nám:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Kontrolná otázka