Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina, 13.01.2017