Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia RS mesta Žilina zo dňa 6.02.2017.