Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia pracovného predsedníctva Rady seniorov mesta Žilina (1)