Rada seniorov 7.2.2024 spolu s oboznámením sa s dlhovým poradenstvom.