Zasadnutie RS 7.2.2024 spolu s oboznámním sa s Bezplatným dlhovým poradenstvom.