Verejné zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina

v Dennom centre Bytčica spojené s prednáškou z ÚPSVaR na tému -týranie detí-6. 8. 2019