Rada seniorov

Po vzore zriadenia Mládežníckeho parlamentu mesta Žilina, primátor Ing. Igor Choma, ihneď po svojom zvolení do druhého funkčného obdobia navrhol zriadiť svoj poradný orgán Radu seniorov mesta Žilina. Členovia Rady seniorov sú organizovaní v rôznych občianskych združeniach. Nemôžu… viac »