II. ročník – Športový viacboj seniorov v Dennom centre Bytčica

Zúčastnilo sa 136 športovcov z toho 30 – trojčlenných družstiev, ostatní súťažili ako jednotlivci. Ďakujeme p. Kataríne Praženicovej a p. Miriam Číkovej z odboru social. a byt. mesta Žilina za slávnostné otvorenie II. ročníka ŠVS. Ďakujeme študentom Spojenej školy v Bytčici za rozhodovanie a fotodokumentáciu. Ďakujeme dobrovoľníkom z DC a JAS Bytčica za výbornu spoluprácu. Poďakovanie patrí aj CVČ Kuzmányho za kultúrny program. Celkom bolo prítomných vyše 200 účastníkov. Diplomy, medaily a drobné ceny odovzdával viceprimátor mesta Žilina p. Vladimír Randa